CHUYÊN MỤC

HỘI THẢO  Góp ý kiến Quy chế quản lý, sử dụng và Logo, hệ thống nhâ...
HỘI THẢO Góp ý kiến Quy chế quản lý, sử dụng và Logo, hệ thống nhân diện của Nhãn hiệu chứng nhận Mật ong hoa cà phê Gia Lai
Ngày 31/8/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Nông hóa Thổ nhưỡng chủ trì tổ chức Hội thảo Góp ý kiến Quy chế quản lý, sử dụng và Logo, hệ thống nhân...

HỘI THẢO  Góp ý kiến Quy chế quản lý, sử dụng và Logo, hệ thống nhâ...
HỘI THẢO Góp ý kiến Quy chế quản lý, sử dụng và Logo, hệ thống nhân diện của: chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm Cà phê tỉnh Gia Lai
Ngày 31/8/2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Nông hóa Thổ nhưỡng chủ trì tổ chức Hội thảo Góp ý kiến Quy chế quản lý, sử dụng và Logo, hệ thống nhân...

Khai trương Trạm khai thác thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp ...
Khai trương Trạm khai thác thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform) tại Gia Lai
Sáng ngày 18/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học sở hữ trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức sự kiện Khai trương Trạm IPPlatform và Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác...

Hội thảo góp ý thông qua Logo và Quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng ...
Hội thảo góp ý thông qua Logo và Quy chế đăng ký, quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chanh dây Gia Lai”
Ngày 27/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và phát triển nông nghiệp I (thuộc Viện Quy...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png