CHUYÊN MỤC

Lấy ý kiến của người dân đối với dự thảo Nghị Quyết "quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai"

01/11/2022

Nội dung lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Nghị quyết dự thảo của Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung thu và mức thu trên.

CV2819_Page_1.jpgCV2819_Page_2.jpgCV2819_Page_3.jpgCV2819_Page_4.jpg
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png