CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022.

18/03/2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 499/KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022.
Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là 139 chỉ tiêu, trong đó số chỉ tiêu công chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng người dân tộc thiểu số là 16 chỉ tiêu.

Chi tiết kế hoạch số 499/KH-UBND xem tại đây
Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức tại cơ quan hành chính năm 2022 xem tại đây
Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức dành cho người đân tộc thiểu số năm 2022 xem tại đây
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png