CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp...
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022.
Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 499/KH-UBND về việc Tuyển dụng công...

Default news teaser image
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2021
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
2. Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp...

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png