CHUYÊN MỤC

Thông tin về kết quả đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ sấy trong sản xuất thuốc lá lá vàng khu vực các huyện Đông Nam của tỉnh Gia Lai”.

07/11/2022

Mã số KHGL - 02 - 19I. Thông tin chung
1.1. Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ sấy trong sản xuất thuốc lá lá vàng khu vực các huyện Đông Nam của tỉnh Gia Lai.
1.2. Mã số:  KHGL - 02 - 19
1.3. Kinh phí thực hiện:                               2.200 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:   2.200 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác:                                  0 triệu đồng.
1.4 Thời gian thực hiện: 24 tháng ((từ ngày 16/7/2020 đến ngày 16/7/2022)
1.5 Tổ chức chủ trì:  Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.
1.6. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Đức Nam.
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
Số
TT
Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Đỗ Đức Nam Tiến sĩ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
2 Phạm Ngọc Hiếu Tiến sĩ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
3 Phạm Ngọc Pha Tiến sĩ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
4 Nguyễn Công Đức Thạc sĩ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
5 Hà Thị Hoài Thương Cử nhân Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
6 Đỗ Thị Thùy Dương Thạc sĩ Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ
7 Nguyễn Chí Hưng Tiến sĩ Công ty cổ phần nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác
8 Vương Văn Thanh Tiến sĩ Công ty cổ phần nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác
9 Trịnh Văn Thành Thạc sĩ Trường cao đẳng nghề Gia Lai
10 Nguyễn Văn Thành Thạc sĩ Trung tâm thiết kế, chế tạo và thử nghiệm
11 Tạ Văn Chương Tiến sĩ Viện Khoa học và công nghệ nhiệt – lạnh
 
II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 11 năm 2022
2.2 Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.
Thông tin về kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, mã số KHGL - 02 - 19
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png