CHUYÊN MỤC

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

01/12/2021

Chiều ngày 30/11/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai làm cơ quan chủ trì, bà Hoàng Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm nhiệm vụ bằng hình thức vừa trực tiếp và vừa trực tuyến. Ông Nguyễn Ngọc Cường – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì buổi nghiệm thu.

Ông Nguyễn Ngọc Cường – Phó Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai, chủ trì Hội nghị nghiệm thu

Nhiệm vụ được triển khai trong vòng 27 tháng (từ tháng 7/2017 đến tháng 10/2021) với tổng kinh phí thực hiện 840 triệu đồng (100% vốn sự nghiệp khoa học).
Qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống về giá trị nghệ thuật và giá trị sử dụng trang phục một số dân tộc thiểu số tiêu biểu ở Gia Lai, đề tài đã góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận vấn đề trang phục truyền thống và cơ sở lý thuyết của vấn đề bảo tồn giá trị trang phục truyền thống của hai dân tộc thiểu số tại chỗ cùng một số dân tộc thiểu số khác từ các vùng miền di cư đến địa phương. 
Qua quá trình nghiên cứu, nhiệm vụ đã tạo ra các sản phẩm đúng theo đề cương đã được phê duyệt gồm: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài, 07 Báo cáo chuyên đề, 02 Bảng mẫu thiết kế hoa văn tiêu biểu của 02 DTTS tại chỗ Bahnar, Jrai, 01 Mô hình trưng bày “Sản phẩm dệt truyền thống Gia Lai, 350 Ảnh màu cỡ 13x18 (gồm 100 ảnh nghệ nhân , 250 ảnh dụng cụ nguyên liệu, sản phẩm trang phục truyền thống), 02 Bài báo khoa học, 01 Ấn phẩm “Trang phục truyền thống các DTTS tiêu biểu ở Gia Lai” dày 250 trang.
Ngoài ra, đề tài còn có các sản phẩm vượt so với hợp đồng ký kết, cụ thể: ảnh dư 85 ảnh; bài báo vượt 04 bài; mô hình phòng trưng bày sản phẩm dệt tăng 01 bộ trang phục dân tộc Mông, 02 cán bật bông, 02 sa quay sợi, bộ nguyên liệu nhuộm màu sợi dệt, mẫu hoa văn tăng 06 mẫu thiết kế các DTTS khác, phim tài liệu 01 bộ, thiết kế trang trí hoa văn trên trang phục công sở, áo khoác 11 mẫu, bản thảo sách tăng hơn 60 trang chế bản; đào tạo được 01 thạc sỹ Quản lý văn hoá.
2222222222222.jpg
 
TS. Nguyễn Thị Kim Vân - Ủy viên Hội đồng nhận xét đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ
 Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có tính ứng dụng rất cao, chất lượng, có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế và xã hội. Các sản phẩm đề tài góp phần vào công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống địa phương, các mẫu hoa văn tiêu biểu có thể ứng dụng cho tuyên truyền cổ động trực quan, ứng dụng thiết kế các mặt hàng bán cho khách du lịch, làm quà tặng cho khách đến làm việc tại Gia Lai mang đặc trưng văn hóa địa phương rõ nét, góp phần phát triển du lịch tỉnh Gia Lai.
Ngoài ra, Hội đồng cũng yêu cầu cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như bố cục lại các chương, phần để đảm bảo tính cân đối và giải quyết vấn đề một cách toàn diện, cụ thể; bổ sung nguồn số liệu biểu đồ, chỉnh sửa mục tiêu nghiên cứu theo đúng nội dung đặt hàng của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chủ tịch Hội đồng yêu cầu cơ quan chủ trì hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh xem xét, công nhận kết quả; làm cơ sở để ứng dụng vào thực tế trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nhiệm vụ đạt loại xuất sắc./.
Thùy Vân - Sở KHCN
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png