CHUYÊN MỤC

Tăng cường hoạt động quản lý an toàn bức xạ

09/07/2018

Thời gian qua, với sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân cùng với nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nên công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Tấn Thắng- Phó phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai: "Trong những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn bức xạ hạt nhân cho các cơ sở X-quang được đẩy mạnh; việc thẩm định, cấp giấy phép đảm bảo đúng các quy định, đi vào nề nếp và ổn định; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm kịp thời. Qua đó nhận thức và việc chấp hành các quy định của các cơ sở bức xạ được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở đang được triển khai đồng bộ. Trong những năm qua không có sự cố bức xạ đáng tiếc nào xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai".
Theo thống kê, Gia Lai có 70 tổ chức, cá nhân ứng dụng bức xạ và hạt nhân trong hoạt động khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh. Trong đó, có 64 cơ sở ứng dụng bức xạ trong khám, chẩn đoán bệnh trong y tế với 86 thiết bị X-quang y tế; 4 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong công nghiệp với 5 nguồn phóng xạ; 2 cơ sở sử dụng 4 thiết bị phát tia X trong soi chiếu hành lý tại Cảng hàng không Pleiku và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp phép mới và gia hạn giấy phép cho 34 cơ sở đủ điều kiện sử dụng thiết bị X-quang và cấp 12 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ. Trong đó, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức thẩm định và cấp 07 giấy phép hoạt động x-quang trong y tế và cấp 05 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ.
Trong hoạt động cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai đã xây dựng quy trình giải quyết cho 5 thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Các thủ tục này được thực hiện công khai, minh bạch và được niêm yết tại Bộ phận Một cửa của Sở và trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. Việc xây dựng quy trình này nhằm chuẩn hóa hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ dễ dàng trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính.
 Bên cạnh đó, hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Các đợt thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành, tuân thủ pháp luật về an toàn bức xạ - hạt nhân của các cơ sở và cũng là cơ hội tốt để cơ quan quản lý nắm vững tình hình thực tế tại cơ sở, chỉ rõ những tồn tại và góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả của hoạt động thanh, kiểm tra khoa học và công nghệ nói chung và thanh, kiểm tra về an toàn bức xạ - hạt nhân nói riêng.
Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên phối hợp với một số cơ quan, đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tập huấn nhằm cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn bức xạ - hạt nhân cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức các lớp đào tạo về an toàn bức xạ đã giúp các cơ sở thực hiện đúng theo quy định của nhà nước đồng thời trang bị cho các học viên kiến thức về bức xạ, qua đó nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, trong năm 2017, để đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ 2 đơn vị là Công ty Cổ phần xi măng Gia Lai và Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Ialy làm thủ tục cần thiết gửi lưu giữ tập trung 3 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.
Hiện tại, để đảm bảo công tác quản lý toàn diện về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đang cùng với đơn vị tư vấn tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, để làm căn cứ quản lý và tổ chức triển khai thực hiện.
“Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các nhiệm vụ đã thực hiện, đặc biệt là cải cách giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ - hạt nhân. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ với các tình huống sự cố giả định đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn, nhân viên tiến hành công việc bức xạ”, ông Nguyễn Tấn Thắng- Phó phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết thêm.
                                                                                           Nguyễn Tấn Thắng - Sở Khoa học và Công nghệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png