CHUYÊN MỤC

Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

17/06/2021

Ngày 15/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

    1. Mục đích xét tặng Giải thưởng: Nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những công trình, cụm công trình (gọi tắt công trình) khoa học và công nghệ (KH&CN) xuất sắc, có giá trị cao về KH&CN; áp dụng vào sản xuất và đời sống góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Gia Lai và sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
    2. Đối tượng được xét tặng Giải thưởng: Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình KH&CN được công bố và ứng dụng hiệu quả lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Gia Lai.
    3. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng: Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện; được thực hiện khách quan, công khai, công bằng và chính xác, đúng quy định pháp luật; đảm bảo chất lượng các công trình dự giải.
    4. Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng: Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng thuộc 6 lĩnh vực khoa học chính như: (1) Khoa học tự nhiên (2) Khoa học kỹ thuật và công nghệ; (3) Khoa học y, dược; (4) Khoa học nông nghiệp; (5) Khoa học xã hội; (6) Khoa học nhân văn.
     5. Điều kiện xét tặng Giải thưởng
Công trình được thực hiện trên phạm vi tỉnh Gia Lai và phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), an ninh, quốc phòng của tỉnh Gia Lai; có hồ sơ hợp lệ, được công bố, ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 03 năm hoặc đã ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; đối với công trình là kết quả của nhiệm vụ KH&CN có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả theo quy định của pháp luật; không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả của công trình tại thời điểm xét thưởng; không vi phạm pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết; chưa được tặng Giải thưởng về KH&CN ở cấp tỉnh hoặc ở cấp cao hơn.
    6. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng
    - Tiêu chuẩn đối với công trình nghiên cứu khoa học
   + Về giá trị khoa học: Công trình nghiên cứu khoa học phải bổ sung được tri thức mới hoặc có những phát hiện khoa học mới có tác động thay đổi trong sản xuất và đời sống xã hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.
    + Về giá trị thực tiễn: Có tác động đến nhận thức và đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử trong xã hội; có đóng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế, quốc phòng, an ninh, góp phần đáng kể vào sự phát triển KH-XH và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tiết kiệm năng lượng; giám sát và dự báo thiên tai, thảm họa; được sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
    - Tiêu chuẩn đối với công trình nghiên cứu và phát triển
   + Về giá trị công nghệ: Công trình nghiên cứu và phát triển công nghệ phải giải quyết được các vấn đề công nghệ để cải tiến, tạo ra được công nghệ mới với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản cao hơn công nghệ tương tự khác đang ứng dụng trong tỉnh.
   + Về giá trị thực tiễn: Được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế cao được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm 10% chi phí trở lên, tăng lợi nhuận 10% trở lên; hoặc có ít nhất 01 đơn vị đã ký hợp đồng tiếp nhận chuyển giao công nghệ là kết quả của công trình; tạo ra sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm có thương hiệu xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu; làm thay đổi phương thức lao động, sản xuất truyền thống hoặc cải thiện điều kiện và môi trường lao động, sản xuất hoặc góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới; nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của ngành kinh tế.
   - Tiêu chuẩn đối với công trình ứng dụng công nghệ
  + Về giá trị công nghệ: Góp phần tạo ra được phương án tổng thể với các giải pháp kỹ thuật đồng bộ kèm theo hoặc tạo ra những cải tiến kỹ thuật, công nghệ để ứng dụng thành công và sáng tạo công nghệ tiên tiến trong các công trình lớn của tỉnh hoặc có tác động đến hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của công trình đó.
   + Về giá trị thực tiễn: Mang lại hiệu quả cao trong phát triển KH-XH được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như giảm chi phí ít nhất 10%, nâng cao năng suất lao động ít nhất 10%, nâng cao chất lượng sản phẩm; cải thiện môi trường xã hội; cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe; hoặc mang lại hiệu quả trong quốc phòng, an ninh hoặc hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường. Tạo ra sản phẩm, hàng hóa mà chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của sản phẩm tạo ra cao hơn chỉ tiêu của sản phẩm cùng loại đang được áp dụng tại địa phương; được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có quy mô về diện tích hoặc quy mô về khối lượng sản phẩm, hàng hóa sau 01 năm thực hiện tăng ít nhất gấp 05 lần so với quy mô của năm thứ nhất.
    7. Cơ cấu và số lượng Giải thưởng: Cơ cấu Giải thưởng bao gồm: Giải A, giải B, giải C và giải khuyến khích.
    8. Thời gian và thời hạn xét tặng Giải thưởng: Giải thưởng Sáng tạo KH&CN tỉnh Gia Lai được xét tặng 3 năm một lần; công bố và trao giải thưởng vào Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 hoặc vào thời điểm phù hợp do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.
    9. Thẩm quyền xét tặng Giải thưởng
    - Cấp cơ sở: Do chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hoặc thủ trưởng cơ quan, đoàn thể, tổ chức tiếp quản lý tác giả công trình thành lập.
   - Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc xét tặng và quyết định tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Gia Lai. Việc quyết định tặng Giải thưởng trên cơ sở xem xét tại Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Gia Lai.
    10. Quyền lợi  và trách nhiệm của tác giả công công trình được tặng Giải thưởngĐược nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng và tiền thưởng theo quy định của Giải thưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.
    Sở KH&CN là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng ở cấp tỉnh.
 
Tấn Thắng (Tổng hợp)
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png