Tuyên truyền, phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả từ đổi mới...

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Công văn số 2537/UBND-TH ngày 26/7/2021 của UBND thành phố Pleiku

Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 149/TB-VP ngày 25/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Công văn 1027/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp đầu tư cho KHCN để vượt ‘bão’ COVID-19

(Chinhphu.vn) - Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến nhiều doanh nghiệp (DN) phải thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, thậm chí là phải tạm dừng hoạt động. Do vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục hồi sản xuất, kinh doanh, DN buộc phải đầu tư cho khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo.  

Đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN

(Chinhphu.vn) - Bộ KH&CN đang tích cực đôn đốc và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa học công nghệ (KHCN), trong đó chú trọng hơn nữa để cập nhật thêm các thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ số theo xu hướng của cuộc cách mạng 4.0.  

Bổ sung hình thức xử phạt VPHC trong hoạt động KHCN

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Ngày 15/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ

Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công....(17/06/2021)

Chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS và Thư....(16/05/2021)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRONG CÔNG....(10/05/2021)

PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHCN

(Chinhphu.vn) - Thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) hiện nay chưa thực sự khuyến khích tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ.

Tiếp thêm sức sống cho thị trường KH&CN.(09/05/2021)

61 DN được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia....(28/03/2021)

Kết nối, mở rộng mạng lưới bán hàng OCOP.(14/10/2020)

CHUYÊN MỤC

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png