Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống giám...
27/01/2021
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức học...
18/01/2021
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021 SỞ KHOA...
04/01/2021
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia...
03/12/2020
Họp hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN...
06/11/2020
...3  4...