Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Sở Khoa học và...
02/01/2018
Chủ tịch Võ Ngọc Thành trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc...
05/04/2017
Gia Lai: Tăng cường hợp tác giữa Sở Khoa học&Công nghệ và...
22/01/2016
Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh/ thành phố vùng...
29/03/2015
...9 10