UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Ông Kpă Thuyên –Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì buổi làm việc.

Ảnh: Ông Nguyễn Nam Hải – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Siu Hương - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ban Dân tộc tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian vừa qua, công tác quản lý nhà nước về KH&CN, các chương trình, nhiệm vụ KH&CN luôn bám sát Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của UBND tỉnh để phục vụ. Theo đó, giai đoạn 2020-2021, ngành KH&CN tỉnh đang theo dõi, quản lý 14 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, 32 nhiệm vụ cấp tỉnh (đã tiến hành nghiệm thu 14 nhiệm vụ); chủ trì triển khai 01 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ đến năm 2030; có 34 dự án KH&CN cấp huyện triển khai thực hiện, chủ yếu tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ KH-KT vào phục vụ đời sống sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực KH&CN; công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ được triển khai thường xuyên góp phần chấn chỉnh những sai phạm, ngăn chặn các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ,... góp phần ổn định thị trường, cạnh tranh bình đẳng giữa các, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các tổ chức và cá nhân đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng; quan tâm đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý trong hoạt động KH&CN đã được chú trọng triển khai.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về tình hình hoạt động KH&CN trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Phát triển KH&CN địa phương đã làm rõ, giải đáp những kiến nghị nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
TT-LCD.png
Ảnh: Ông Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu định hướng nội dung buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển KH&CN theo hướng bền vững của tỉnh; chúc mừng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian vừa qua, đồng thời ghi nhận nỗ lực của ngành KH&CN trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND tỉnh với ngành. Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị tỉnh Gia Lai cần chú trọng xác định và triển khai các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm, đồng bộ, huy động sự tham gia của doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực cho KH&CN; bên cạnh triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường… cần quan tâm triển khai các nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa của tỉnh; khai thác hiệu quả các Nhãn hiệu chứng nhận, Chỉ dẫn địa lý đã được cấp văn bằng bảo hộ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ xem xét để sớm có hướng giải quyết phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
DDc-Kpa-thuyen.png
Ảnh: Ông Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo định hướng hoạt động KH,CN&ĐMST của tỉnh trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên cảm ơn sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong thời gian qua đã hỗ trợ để Gia Lai đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Gia Lai đẩy mạnh hoạt động KH,CN&ĐMST; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, triển khai các nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN quốc gia trên địa bàn tỉnh gắn với việc phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Quang-canh-cuoc-hop.png
Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc.
Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý “GIA LAI” đối với sản phẩm cà phê của tỉnh cho UBND tỉnh Gia Lai./.
 

Quay lại