Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Ngày 20/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của các đơn vị thuộc Sở KH&CN tỉnh Gia Lai.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh. Ngọc Tú)
    Thực hiện Quyết định số 162/QĐ-SKHCN ngày 11/8/2021 của Giám đốc Sở KH&CN về việc hành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN. Chiều ngày 20/8/2021, Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng Tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Ông Nguyễn Nam Hải – Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch Hội đồng chủ trì và điều hành phiên họp.

    Sau khi nghe đại diện của hai đơn vị là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày tóm tắt các nhiệm vụ về mục tiêu, sự cần thiết, nội dung, sản phẩm,…của từng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đề xuất thực hiện từ năm 2022. Tại phần thảo luận, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và tham gia ý kiến cho từng nhiệm vụ về tính khả thi, cấp thiết, sản phẩm và khả năng duy trì, ứng dụng kết quả của 06 nhiệm vụ được 02 đơn vị đề xuất. Cuối cùng, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá và thống nhất đề nghị Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt danh mục cho các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Trong đó, bao gồm các nhiệm vụ của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

    Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hội đồng, Giám đốc Sở KH&CN đã giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo của 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được duyệt theo quy định, trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ xây nhanh công tác tham mưu phê duyệt thuyết minh và dự toán nhiêm vụ để đảm bảo hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét giao dự toán triển khai trong năm 2022./.
Tấn Thắng-Sở KH&CN

Quay lại