Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thuỷ-lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực hồ và lưu vực sông Ba.

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thuỷ-lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực hồ và lưu vực sông Ba.

Chiều ngày 02/8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu giải pháp công nghệ thuỷ-lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba, tỉnh Gia lai nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu”

 
Ông Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Sở KH&CN Gia Lai – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị (Ảnh. Trần Dung)
          Hội nghị nghiệm thu diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và vẫn đảm bảo tiến độ triển khai các công tác chuyên môn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dưới hình thức họp trực tuyến. Tại Hội nghị, cơ quan chủ trì thực hiện đề tài và các thành viên Hội đồng là các chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến thông qua mạng VinaRen do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. 
Đề tài do Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam-Bộ Nông nghiệp và PTNT) chủ trì thực hiện, ThS. Lê Văn Tuất làm chủ nhiệm đề tài và được triển khai trong thời gian 30 tháng (từ tháng 6/2018-6/2021). Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề để phục hồi và phát triển bền vững một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba của tỉnh Gia Lai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Trong đó, đề tài đã đặt ra một số mục tiêu như: Đánh giá các dạng thiên tai thường xảy ra; tình hình xói mòn, xạt lở; đánh giá biến đổi khí hậu và những tác động để làm cơ sở đưa ra các kế hoạch hành động, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; đề ra các giải pháp thuỷ-lâm kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng  các mô hình thuỷ - lâm kết hợp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số khu vực sông, hồ và lưu vực sông Ba tỉnh Gia Lai.
image002-(2).jpg 
Cơ quan chủ trì báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài tại Hội nghị thông qua hình thức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội (Ảnh. Tấn Thắng)
 
Tại Hội nghị, nhóm tác giả đã báo cáo những kết quả nghiên cứu của đề tài và các đề xuất, kiến nghị. Qua đó, đề tài đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra như: Xác định 30 vị trí xung yếu có nguy cơ ổn định kém trên sông Ba; các kịch bản biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Ba (tỉnh Gia Lai) trong thế kỷ 21 được xây dựng dựa theo kịch bản phát thải trung bình RCP4.5 và RCP8.5; nhóm cộng đồng dễ bi tổn thương; đề xuất 06 giải pháp cơ bản để phát triển bừng vững rừng phòng hộ khu vực nghiên cứu; đề xuất 04 giải pháp về quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Ba; mô hình phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn chống xói mòn, sạt lở đất tại Sơ Pai, huyện Kbang; mô hình kè sinh thái kết hợp trồng cây chống sạt lở và bảo vệ bờ sông Ba tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa.
Với những kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đã đánh giá mức đạt yêu cầu.
Tấn Thắng – Sở KH&CN

Quay lại