Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thuỷ-lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực hồ và lưu vực sông Ba.

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thuỷ-lâm kết hợp chống xói mòn, sạt lở một số khu vực hồ và lưu vực sông Ba.

Sáng ngày 30-7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu cấp tỉnh  đối với đề tài “Đánh giá sức chịu tải môi trường và đề xuất các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số thủy vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 


Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài (Ảnh. Thuỳ Vân)
 
 Hội nghị nghiệm thu diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và vẫn đảm bảo tiến độ triển khai các công tác chuyên môn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dưới hình thức họp trực tuyến. Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng là các chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tham dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến thông qua mạng VinaRen do Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. 
Đề tài do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai) chủ trì thực hiện và ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương-Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được triển khai trong thời gian 28 tháng (từ tháng 12/2018-4/2021). Đề tài tập trung giải quyết một số vấn đề về môi trường tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Sông Ba và sông Sê San) như: Đánh giá thực thực chất lượng môi trường nước; tính toán khả năng tiếp nhận nguồn thải, sức tải môi trường hiện tại và dự báo giai đoạn 2020-2030, đến năm 2035; đề xuất các giải pháp đảm bảo sức chịu tải của một số lưu vực sông theo định hướng phát triển bền vững.
image004.jpg
Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài tại Hội nghị (Ảnh. Tấn Thắng)
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã có nhiều đóng góp thiết thực liên quan đến các báo cáo kết quả nghiên cứu về những nội dung đã thực hiện của đề tài gồm: Kết quả tính toán tổng tải lượng thải vào lưu vực sông theo các kịch bản nghiên cứu (sông Ba, sông Sê San và lưu vực suối Ia Lốp thuộc thượng nguồn sông Sêrêpôk) như tác động từ dân cư và khách du lịch, tác động từ nông nghiệp, tác động từ công nghiệp theo từng giai đoạn; đánh giá chất lượng nước và sức chịu tải môi trường của các lưu vực sông; đánh giá tính khả thi của các các giải pháp xây dựng mô hình chất lượng nước lưu vực sông.
Ngoài những hoạt kết quả đạt được của đề tài, các thành viên Hội đồng đã chỉ ra nhiều hạn chế mà cơ quan chủ trì còn thiếu sót cần phải được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung như: Cần xem xét lại tính thống nhất giữa kịch bản và giải pháp; các kịch bản cần chi tiết và gắn với mục tiêu của đề tài, cũng như kiến nghị đề xuất với tỉnh, địa phương trong thời gian tới; cập nhật số liệu, tài liệu được trích dẫn, các loại bản đồ thuỷ vực, các quy định; hoàn chỉnh bố cục báo cáo; cập nhật lại tên địa danh, thuật ngữ chuyên ngành, thông tin về công tác ngoại nghiệp phục vụ công tác nghiên cứu của đề tài.
          Với những kết quả nghiên cứu của cơ quan chủ trì, 9/9 thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt yêu cầu.
 
Tấn Thắng – Sở KH&CN

Quay lại