Gia Lai ưu tiên 6 chương trình, kế hoạch khoa học-công nghệ quốc gia

Gia Lai ưu tiên 6 chương trình, kế hoạch khoa học-công nghệ quốc gia

(GLO)- Những năm qua, ngành Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh có bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Báo Gia Lai điện tử có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở KH-CN về những thành tựu cũng như định hướng phát triển của ngành trong thời gian đến.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tiếp nhận mô hình của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020. Ảnh: Ngọc Thu
Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật của ngành KH-CN tỉnh trong giai đoạn 2016-2020?
 
Ông Nguyễn Nam Hải. Ảnh: Ngọc Thu
Ông Nguyễn Nam Hải. Ảnh: Ngọc Thu

- Ông Nguyễn Nam Hải: Trong giai đoạn 2016-2020, hoạt động KH-CN trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến rất tích cực. Trong đó, công tác tham mưu ban hành các văn bản pháp quy, kế hoạch triển khai các hoạt động trong lĩnh vực KH-CN được triển khai đồng bộ, kịp thời như: xây dựng đội ngũ trí thức; phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phê duyệt kế hoạch kiểm tra về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

 

Đồng thời, triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030”; thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH-CN đang đi đúng hướng, phục vụ đắc lực cho công tác quản nhà nước về KH-CN, các doanh nghiệp, hợp tác xã.

 
Năm 2018, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH-CN đã triển khai thực hiện theo Nghị định số 54 về cơ chế tự chủ trong chi thường xuyên và làm chủ được nhiều quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Từ đó, được các cơ quan trung ương chỉ định các phòng thử nghiệm, kiểm nghiệm đủ năng lực kiểm nghiệm-hiệu chuẩn, thử nghiệm hóa sinh, hóa lý; hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; hoạt động chứng nhận VietGAP...
 
*Thời gian qua, ngành KH-CN có những hoạt động đổi mới sáng tạo gì để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thưa ông?  
 
- Ông Nguyễn Nam Hải: Với định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho các hoạt động của ngành KH-CN, thời gian qua, Sở KH-CN đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực như: tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ; hỗ trợ tham gia các chương trình, kế hoạch KH-CN quốc gia…
 
Theo đó, Sở đã tổ chức triển khai hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân trong đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là 100% sản phẩm OCOP của tỉnh được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức các hội thảo, lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ gần 20 doanh nghiệp tham gia các sự kiện KH-CN trong nước và quốc tế như Techdemo, Techfest, Techmark.
 
Đặc biệt, Sở KH-CN đã hỗ trợ 4 lượt doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, qua đó đã có 2 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng chất lượng quốc gia, 2 doanh nghiệp đạt giải vàng chất lượng quốc gia.
*Ngành KH-CN tỉnh có định hướng thế nào để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thưa ông?
 
- Ông Nguyễn Nam Hải: Thời gian đến, Sở KH-CN tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách để thúc đẩy phát triển KH-CN; cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch bằng nhiệm vụ KH-CN nhằm phục vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, tham mưu giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ KH-CN triển khai 6 chương trình, kế hoạch KH-CN quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030.
 
Bên cạnh đó, Sở KH-CN đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp, các hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng và các hoạt động hình thành tài sản trí tuệ trong quá trình nghiên cứu của các đề tài, dự án KH-CN. Đồng thời, tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ của mình; tăng cường hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nâng cao khả năng tiếp cận các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho doanh nghiệp.
 
Sở KH-CN chú trọng đến công tác đặt hàng đối với các vấn đề mà địa phương, doanh nghiệp đang cần và gắn với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế phát triển của địa phương và sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp KH-CN; ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó, ưu tiên định hướng phát triển công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ tự động hóa.
 
Cùng với đó, tăng cường đầu tư tiềm lực cho hoạt động KH-CN. Trong đó, tăng cường tiềm lực cho 2 đơn vị sự nghiệp KH-CN công lập thuộc Sở KH-CN  là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng nhằm đủ năng lực phục vụ các nhu cầu quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao năng lực các tổ chức KH-CN, làm tốt vai trò cầu nối trong ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ trong sản xuất ở địa phương.
 
*Xin cảm ơn ông!
 
NGỌC THU (thực hiện)

Quay lại