Chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS và Thư viện điện tử của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

Chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS và Thư viện điện tử của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

Ngày 14/5 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, đào tạo chuyển giao công nghệ sử dụng và khai thác phần mềm Thư viện Điện tử vùng Tây Nguyên cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

     Cơ sở dữ liệu GIS và Thư viện điện tử vùng Tây Nguyên là dữ liệu về hàng trăm bản đồ, hàng vạn dữ liệu khoa học, là kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020  “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” do Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam chủ trì thực hiện và GS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam làm chủ nhiệm. Để thuận tiện cho việc tra cứu phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đã tiến hành số hoá toàn bộ kết quả nghiên cứu trong “Mô hình tích hợp thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông thông cơ sở dữ liệu KH&CN”.
image002.jpg
Ảnh: Bàn giao kết quả cơ sở dữ liệu GIS và Atlas điện tử Tây Nguyên cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
     Để sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đáp ứng nhu cầu tra cứu phục vụ công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã tổ chức việc lắp đặt thiết bị, đào tạo và chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS và Thư viện điện tử của Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 cho 05 tỉnh khu vực Tây Nguyên và trong đó có tỉnh Gia Lai.
     Tại buổi chuyển giao, đại diện Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là PGS.TS Nguyễn Trường Xuân và đại diện Sở KH&CN là ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao. Theo đó, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tiến hành bàn giao các sản phẩm của đề tài cho Sở KH&CN Gia Lai như: máy tính trạm đã cài đặt phần mềm dữ liệu, ổ cứng, tài liệu hướng dẫn cài đặt và khai thác sử dụng….Đồng thời, hai bên đã thảo luận về một số nội dung về hợp tác, hỗ trợ trong khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu GIS và Thư viện Điện tử phục vụ nhu cầu về công tác quản lý nhà nước và nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
image004.jpg
Ảnh: Cán bộ Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam hướng dẫn vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
      Được biết, Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”.
 
Tấn Thắng-Sở KH&CN

Quay lại