HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ Y TẾ NĂM 2021

Ngày 6/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ trong công nghiêp và y tế năm 2021 cho 70 học viên là người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ từ các cơ sở y tế, các tổ chức có sử dụng thiết bị bức xạ trong công nghiệp, các tổ chức có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Trần Dung
   Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ năm 2021, tập trung vào một số nội dung chủ yếu mà các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân đang quan tâm như: Cập nhật và phổ biến thực hiện các quy định pháp luật về lĩnh vực Bức xạ và hạt nhân như  Thông tư 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử…; hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân; tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở; hướng dẫn khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ.
 
  Đồng thời, tại Hội nghị đại diện bộ phận chuyên môn quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ và chuyên gia đến từ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị thường gặp phải trong quá trình hoạt động của các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế và công nghiệp như: Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; cách thức thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ….; vấn đề cấp phép hoạt động đối với thiết bị x-quang răng, các yêu cầu quản lý an toàn bức xạ trong y tế./.
Tấn Thắng – Sở KH&CN Gia Lai

Quay lại