Tài liệu tìm hiểu quy định về bầu cử

Default news teaser image

"Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021 


To-gap-tim-hieu-quy-dinh-bau-cu-1.jpgTo-gap-tim-hieu-quy-dinh-bau-cu-2.jpg

Quay lại