Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 98B Phạm Văn Đồng - Thành phố Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3824264
          Fax: 059.3823934

         1478004004_Mail.png Email: skhcn@gialai.gov.vn
    Website: skhcn.gialai.gov.vn