CHUYÊN MỤC

htdt-(1).jpg
 

 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai skhcn@gialai.gov.vn


2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT Họ và tên Tài khoản
     
3 Nguyễn Nam Hải hainn.skhcn@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Cường cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn
5 Trân Anh Tuấn tuanta.skhcn@gialai.gov.vn
6 Phạm Thị Thùy Vân vanptt.skhcn@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Thị Hoài Tân tannth.skhcn@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Ngọc Tú tunnt.skhcn@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Việt Thắng thangnv.skhcn@gialai.gov.vn
10 Lê Thị Tú Châu chaultt.skhcn@gialai.gov.vn
11 Trần Thị Ngân ngantt.skhcn@gialai.gov.vn
12 Nguyễn Thị Tâm tamnt.skhcn@gialai.gov.vn
13 Nguyễn Thị Phương Mai maintp.skhcn@gialai.gov.vn
14 Trần Thị Kim Vương vuongttk.skhcn@gialai.gov.vn
15 Nguyễn Đặng Toàn Chương chuongndt.skhcn@gialai.gov.vn
16 Nguyễn Thị Bích Ngân nganntb.skhcn@gialai.gov.vn
17 Nguyễn Thị Thu Hải haintt.skhcn@gialai.gov.vn
     
19 Phan Hồng Trường truongph.skhcn@gialai.gov.vn
20 Nguyễn Tấn Thắng thangnt.skhcn@gialai.gov.vn
     
22 Phạm Anh Văn vanpa.skhcn@gialai.gov.vn
23 Lý Trọng Huy huylt.skhcn@gialai.gov.vn
24    
25 Nguyễn Thị Thúy An anntt.skhcn@gialai.gov.vn
26 Đặng Ngọc Quý quydn.skhcn@gialai.gov.vn
27 Đặng Mạnh Hậu haudm.skhcn@gialai.gov.vn
29 Trần Thị Lan Phương phuongttl.skhcn@gialai.gov.vn
     
     
31 Ngô Xuân Hòa hoanx.skhcn@gialai.gov.vn
32 Nguyễn Thị Hải Thiều thieunth.skhcn@gialai.gov.vn
     
     
35 Lê Xuân Hòa hoalx.skhcn@gialai.gov.vn
36 Nguyễn Văn Huệ huenv.skhcn@gialai.gov.vn
     
38 Lê Thị Bảo Vi viltb.skhcn@gialai.gov.vn
39    
40    
41    
42    
43    
     
     

 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức >>
Chức năng - nhiệm vụ >> Các đơn vị trực thuộc >>
Các phòng ban chuyên môn >> Hộp thư điện tử >>
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png