CHUYÊN MỤC

 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH GIA LAI
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định 620/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 98A Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Website: http://www.tdcgialai.vn; Email: tdcgialai@gmail.com;
ĐT: (0269) 3826023, Hotline: 0888704379
Trung tâm đã được công nhận và chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 17065:2013
 
I. NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG
1. Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá
- Vật liệu xây dựng: Chỉ tiêu bê tông, các chỉ tiêu về thép, xi măng, đá xây dựng, cát xây dựng, cốt liệu cho bê tông và vữa, gạch xây, ngói lợp, cường độ bê tông…LasXD-1141.
- Điện, điện tử: Đo điện trở cách điện, điện áp đánh thủng, áp tô mát, đo điện trở tiếp đất công trình xây dựng.
- Môi trường: Được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tổ chức thử nghiệm và quan trắc môi trường (số hiệu Vimcerts 192): Đất, không khí, nước mặt, nước ngầm, nước thải, chất thải rắn …
- Thực phẩm: Được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp chứng nhận đủ điều kiện thử nghiệm thực phẩm, mã số 51/2018/BYT-KNTP.
- Phân bón: Được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chỉ định Phòng Thử nghiệm phân bón, theo Quyết định 828/QD9-BVTV-KH ngày 04/4/2019.
2. Kiểm định – Hiệu chuẩn phương tiện đo lường
- Độ dài: Kiểm định xe taxi, thước thương nghiệp.
- Khối lượng: Cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo, cân xe ô tô đến 120 tấn, quả cân M1, quả cân F1, F2.
- Dung tích: Bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang, cột đo xăng dầu, xitéc ôtô, bình chuẩn dung tích hạng 2, đồng hồ nước lạnh, ca đong, cốc đong.
- Điện: Công tơ điện xoay chiều 1 pha, 03 pha, công tơ điện tử 01 pha, 03 pha.
- Áp suất: Áp kế kiểu lò xo, huyết áp kế…
- Lĩnh vực khác: Nhiệt kế y học, điện tim, điện não, máy đo độ ẩm nông sản.
3. Tư vấn- Đào tạo
- Tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017.
- Đào tạo công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: 5S, KaiZen, TQM…
- Đo lường năng suất, tư vấn lắp đặt trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường, hiệu chuẩn.
4. Năng lực quan trắc môi trường
Thử nghiệm các thông số về môi trường như: Đất, nước, không khí, phóng xạ, điện từ trường phục vụ việc quan trắc môi trường hàng năm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
5. Chứng nhận sản phẩm
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy phân bón, muối i-od, nước uống đóng chai, cao su thiên nhiên, mía đường, cà phê phù hợp TCVN (Tiêu chuẩn quốc gia), QCVN (Quy chuẩn quốc gia).
II. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Tầm nhìn
Trở thành Trung tâm đo lường, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa có uy tín của khu vực Tây Nguyên và Miền Trung
2. Sứ mạng
Cung cấp các dịch vụ đa dạng, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa có độ tin cậy cao; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường với độ chính xác cao, đảm bảo việc chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
3. Giá trị cốt lõi
Hợp tác, chia sẻ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các cá nhân và tổ chức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Gia Lai.
III. TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG GIA LAI
1. Ban lãnh đạo:
- Ông: Ngô Xuân Hòa
  Chức vụ: Giám đốc
  Điện thoại: 0975571879
  E-mail: ngoxuanhoa050@gmail.com
- Ông: Lê Xuân Hòa
  Chức vụ: Phó giám đốc
  Điện thoại: 0935787489
  E-mail: hoadlclgialai@gmail.com
- Bà : Lê Thị Mai Sương
  Chức vụ: Phó giám đốc
  Điện thoại: 0935535006
  E-mail: maisuongtdc@gmail.com
2. Phòng Tổng hợp – Tiêu chuẩn – Kinh doanh:
- Bà: Trương Thị Trà Giang
  Chức vụ: Phó trưởng phòng, phụ trách kế toán
  Điện thoại: 0915747125
  E-mail: anhgiangkt@gmail.com
- Bà: Phan Thị Thanh Thủy
  Chức vụ: Nhân viên, kế toán
  Điện thoại: 0348410388
  E-mail: thanhthuykt35@gmail.com
- Bà: Lê Thị Phương Thảo
  Chức vụ: Nhân viên
  Điện thoại: 0348624534
  E-mail: phthao3095@gmail.com
- Ông: Lê Nguyễn Hoàng Thiên
  Chức vụ: Nhân viên
  Điện thoại: 0977987033
  E-mail: lnn.thien2412@gmail.com
- Ông: Đinh Công Nguyên
  Chức vụ: Nhân viên, lái xe
  Điện thoại: 0985880002
  E-mail:
- Ông: Đoàn Văn Đông
  Chức vụ: Nhân viên, bảo vệ
  Điện thoại: 0362540016
  E-mail:
3. Phòng Kỹ thuật đo lường:
- Ông: Lê Mạnh Hùng
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Điện thoại: 0902015477
  E-mail: hungdlclgialai@gmail.com
- Bà: Nguyễn Thị Ái Thiều
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Điện thoại: 0911388499
  E-mail: thieuttgialai@gmail.com
- Ông: Trần Quý Trung
  Chức vụ: Nhân viên
  Điện thoại: 0941339168
  E-mail: quytrung92@gmail.com
- Ông: Ksor Nghĩa
  Chức vụ: Nhân viên
  Điện thoại: 0964082791
  E-mail: kj.bbx.1991@gmail.com
4. Phòng Thử nghiệm chất lượng:
- Bà: Phạm Thị Thanh Hưng
  Chức vụ: Phó phụ trách phòng
  Điện thoại: 0987451604
  E-mail: thanhhungpham129@gmail.com
- Bà: Lê Thị Bảo Vy
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Điện thoại: 0987063612
  E-mail: baovykhcn@gmail.com
- Ông: Tô Hoài Phong
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Điện thoại: 0905212694
  E-mail: phongpleikuh1@yahoo.com.vn
- Bà: Nguyễn Thị Thu Linh
  Chức vụ: Nhân Viên
  Điện thoại: 0384346123thulinh0110@gmail.com
5. Phòng Nghiên cứu và Phát triển:
- Ông: Hà Trung Thuận
  Chức vụ: Phó phụ trách phòng
  Điện thoại: 0914780009
  E-mail: hatrungthuan@gmail.com
 
 
  Giám đốc: Ngô Xuân Hòa
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png