CHUYÊN MỤC


Ông: Nguyễn Ngọc Cường
Ông: Nguyễn Ngọc Cường
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại:
- Email: cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn
 

Bà: Nguyễn Thị Phương Mai
Bà: Nguyễn Thị Phương Mai
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại:
- Email: maintp.skhcn@gialai.gov.vn

Ông: Trần Anh Tuấn
Ông: Trần Anh Tuấn
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 
- Email:  tuanta.skhcn@gialai.gov.vn


 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png