CHUYÊN MỤC 

Ông: NGUYỄN NAM HẢI.

- Chức vụ: Giám đốc Sở
- Điện thoại: 0903566799
- Email: namhaidost@yahoo.com; hainn.skhcn@gialai.gov.vn

Ông: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG.

- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 0398337599
- Email: ngoccuonggialai@gmail.com; cuongnn.skhcn@gialai.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Nam Hải.

Chức vụ: Giám đốc Sở
Điện thoại: 0903566799
Email: namhaidost@yahoo.com; hainn.skhcn@gialai.gov.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png