CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư Số: 23/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

29/09/2017

01/01/2018

Quyết định Số: 798/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/10/2016

24/10/2016

Công văn Số 9176/BTC-HCSN

Phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

05/07/2016

5/7/2016

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

25/05/2016

Thông tư Số 85/2016/TT-BTC

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước...

29/03/2016

16/5/2016

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/09/2015

Nghị định 34/2012/NĐ-CP

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

15/04/2012

15/4/2012


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png