CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn 17/BCĐ

Tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy

10/10/2018

Kết luận 145-KL/TW

Kết luận 45-KH/TU

31/07/2018

Công văn 1608/UBND-NC

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn

25/07/2018

Công văn 1529/UBND-KTTH

Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 10/7/2018 của Chính phủ

17/07/2018

Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết đinh 255/QĐ-UBND

06/06/2018

Nghị Quyết 75/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/12/2017

Thông tư Số: 22/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

29/09/2017

01/01/2018

Thông tư Số: 23/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

29/09/2017

01/01/2018

Quyết định Số: 798/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/10/2016

24/10/2016

Công văn Số 9176/BTC-HCSN

Phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

05/07/2016

5/7/2016


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png