CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/12/2018

Quyết định 1208/QĐ-UBND

Quyết định số 1208/QĐ-UBND V/v quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp áp dụng xử lý hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/12/2018

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai

31/10/2018

Công văn 17/BCĐ

Tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy

10/10/2018

Kết luận 145-KL/TW

Kết luận 45-KH/TU

31/07/2018

Công văn 1608/UBND-NC

Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn

25/07/2018

Công văn 1529/UBND-KTTH

Về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP, ngày 10/7/2018 của Chính phủ

17/07/2018

Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết đinh 255/QĐ-UBND

06/06/2018

Nghị Quyết 75/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/12/2017

Thông tư Số: 22/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

29/09/2017

01/01/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png