CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công Văn 518/STTT-TTBCXB

Công văn số 518/STTTT-CNTT V/v Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 4 (lần 2)

20/04/2020

4/20/2020

Công Văn 490/STTTT-TTBCXB

Công văn số 490/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức

15/04/2020

4/15/2020

Công văn 3131-CV/BTGTU

Tài liệu phục vụ nghiên cứu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

03/04/2020

Thông báo 02/TB-TTPVHCC

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sở và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

31/03/2020

Kế hoạch 228-KH/BTGTU

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai"

27/03/2020

3/27/2020

Kế hoạch 541/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2025 định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/03/2020

Kế hoạch 541/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

13/03/2020

Công văn 336/UBND-NL

Tăng cường công tác quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán tiêu thụ trái phép

18/02/2020

Quyết định 680/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang 9001:2015

14/11/2019

Quyết định 933/QĐ-UBND

Công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở KH&CN

24/09/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png