CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 835/QĐ-UBND

Quyết định 835/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 02 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công Nghệ

28/08/2020

Hướng dẫn 129-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại"

24/08/2020

Công văn 1824/SKHĐT-Dn

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 765/QĐ-UBND về phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023.

20/08/2020

Kế hoạch 1696/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "" Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/08/2020

Công Văn 1113//STTTT-TTBCXB

Công văn số 1113/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

12/08/2020

Công Văn 1027/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 1027/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2020

Công Văn 1007/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 1007/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

27/07/2020

Công Văn 960/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 960/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai

16/07/2020

Công Văn 3212-CV/BTGTU

Công văn v/v triển khải điều tra dư luận xã hội về tình hình, mục đích sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

25/06/2020

6/25/2020

Công Văn 838/STTTT-TTBCXB

Công văn v/v tiếp tục tuyên truyền và đăng tải nội dung Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI lên trang thông tin điện tử tổng hợp

22/06/2020

6/22/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png