CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công Văn 1113//STTTT-TTBCXB

Công văn số 1113/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

12/08/2020

Công Văn 1027/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 1027/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2020

Công Văn 1007/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 1007/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

27/07/2020

Công Văn 960/STTTT-TTBCXB

Công văn Số 960/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai

16/07/2020

Công Văn 3212-CV/BTGTU

Công văn v/v triển khải điều tra dư luận xã hội về tình hình, mục đích sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

25/06/2020

6/25/2020

Công Văn 838/STTTT-TTBCXB

Công văn v/v tiếp tục tuyên truyền và đăng tải nội dung Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI lên trang thông tin điện tử tổng hợp

22/06/2020

6/22/2020

Công Văn 518/STTT-TTBCXB

Công văn số 518/STTTT-CNTT V/v Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 4 (lần 2)

20/04/2020

4/20/2020

Công Văn 490/STTTT-TTBCXB

Công văn số 490/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và Hội Sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức

15/04/2020

4/15/2020

Công văn 3131-CV/BTGTU

Tài liệu phục vụ nghiên cứu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

03/04/2020

Thông báo 02/TB-TTPVHCC

Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sở và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

31/03/2020


|<<1 2 3 4 5>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png