CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công Văn 803/STP-HCTP

Công văn số 803/STP-HCTP v/v tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

26/05/2021

Công Văn 650/STTTT-TTBCXB

Công văn số 650/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 5 năm 2021 (lần 1)

06/05/2021

Công điện 14/CĐ-UBND

Công điện khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 13

11/11/2020

Công điện 13-CĐ-UBND

Công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 12

09/11/2020

Công điện 12/CĐ-UBND

Công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (GONI)

02/11/2020

Công Văn 1234/STTT-TTBCXB

Công văn Số:1234/STTTT-TTBCXB V/v tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

09/09/2020

Quyết định 835/QĐ-UBND

Quyết định 835/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 02 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công Nghệ

28/08/2020

Hướng dẫn 129-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tại"

24/08/2020

Công văn 1824/SKHĐT-Dn

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 765/QĐ-UBND về phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023.

20/08/2020

Kế hoạch 1696/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "" Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/08/2020


|<<1 2 3 4 5>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png