CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định Công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

04/10/2022

Quyết định 403/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 02 TTHC bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

29/07/2022

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định công bố 07 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/07/2022

Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

30/06/2022

Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

27/06/2022

Nghị Quyết 124/NQ-HĐND

Nghị Quyết 124/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/06/2022

Công văn 744/UBND-KGVX

Công văn số 744/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

15/04/2022

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt (đợt 1) kết quả đánh giá hồ sơ nghiên cứu và kinh phí thực hiện các đề tài triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

08/12/2021

Công Văn 2008/STTTT-CNTT

Công văn số 2008/STTTT-CNTT về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai chuyển đổi số

05/11/2021

Quyết định 663/QĐ-UBND

Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/10/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png