CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 1031/BC-SKHCN

Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, triển khai công tác 03 tháng cuối năm 2019

05/09/2019

Báo cáo 933/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9 năm 2019

15/08/2019

Báo cáo 784/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 7, triển khai công tác tháng 8 năm 2019

15/07/2019

Báo cáo 583/BC-SKHCN

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

29/05/2019

Báo cáo 503/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 5, triển khai công tác tháng 6 năm 2019

15/05/2019

Báo cáo 406/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019

12/04/2019

Công văn 371/CV-SKHCN

Triển khai các quy định pháp luật trong hoạt động công vụ

05/04/2019

Thông báo 20/TB-SKHCN

Thông báo số 20 Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi họp chỉ đạo công tác chuẩn bị lể ký niệm 40 năm thành lập Sở

03/04/2019

Thông báo 19/TB-SKHCN

Thông báo số 19 Kết luận của ban Giám đốc Sở tại buổi hợp chỉ đạo xem xét các nội dung trình kỳ họp lần thứ 9 của HĐND Tỉnh

02/04/2019

Thông báo 18/TB-SKHCN

Thông báo số 18 Kết luận của ban Giám đốc Sở tại buổi họp giao ban tuần ngày 01/4/2019

01/04/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png