CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 42/BC-SKHCN

Báo cáo công tác Quý I, triển khai nnhệm vụ công tác Quý II năm 2020

10/03/2020

Báo cáo 19/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03 năm 2020

13/02/2020

Báo cáo 05/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2020

13/01/2020

Báo cáo 1500/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020,

12/12/2019

Báo cáo 1264/BC-SKHCN

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2019, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020

29/11/2019

Báo cáo 1360/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12 năm 2019

13/11/2019

Thông báo 60/TB-SKHCN

Thông báo kết luận số 60 của Giám đốc Sở

05/11/2019

Thông báo 59/TB-SKHCN

Thông báo kết luận số 59 của Giám đốc Sở

30/10/2019

Báo cáo 1172/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/201919

14/10/2019

Báo cáo 1054/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 9, triển khai công tác tháng 10 năm 2019

13/09/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png