CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Báo cáo 1500/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2020,

12/12/2019

Báo cáo 1264/BC-SKHCN

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2019, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020

29/11/2019

Báo cáo 1360/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 11, triển khai công tác tháng 12 năm 2019

13/11/2019

Thông báo 60/TB-SKHCN

Thông báo kết luận số 60 của Giám đốc Sở

05/11/2019

Thông báo 59/TB-SKHCN

Thông báo kết luận số 59 của Giám đốc Sở

30/10/2019

Báo cáo 1172/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/201919

14/10/2019

Báo cáo 1054/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 9, triển khai công tác tháng 10 năm 2019

13/09/2019

Báo cáo 1031/BC-SKHCN

Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, triển khai công tác 03 tháng cuối năm 2019

05/09/2019

Báo cáo 933/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9 năm 2019

15/08/2019

Báo cáo 784/BC-SKHCN

Báo cáo công tác tháng 7, triển khai công tác tháng 8 năm 2019

15/07/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png