CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 102/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" tại Sở Khoa học và Công nghệ

11/11/2021

Quyết định 220/QĐ-SKHCN

Quyết định số 220/QĐ-SKHCN ngày 5/10/2021 của Sở KHCN về Phê duyệt thuyết minh và dự toán nhiệm vụ cấp cơ sở: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng "Gạo Phú Thiện"

05/10/2021

Quyết định 188/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của TTUDTBKHCN

10/09/2021

Quyết định 189/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của TT KTTĐC

10/09/2021

Quyết định 191/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của các phòng đơn vị trực thuộc Sở

10/09/2021

Công văn 400/SKHCN-VP

Triển khai một số nội dung cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04/05/2021

Công văn 127/SKHCN-CCTĐC

Tham gia giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

20/02/2021

Kế hoạch 115/KH-SKHCN

kế hoạch Triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

29/12/2020

Kế hoạch 114/KH-SKHCN

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

29/12/2020

Quyết định 269/QĐ-SKHCN

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lương phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

22/12/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png