CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Hợp đồng 07/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Tiếp nhận và ứng dụng quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioGrow phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/04/2022

Kế hoạch 34/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai Kết luận 61-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/04/2022

Quyết định 33/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022

02/03/2022

Quyết định 25/QĐ-SKHCN

Quyết định Phê duyệt kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

18/02/2022

Quyết định 03/QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

12/01/2022

Quyết định 260/QĐ-SKHCN

Quyết phê duyệt thuyết minh và dự toàn các nhiệm vụ KHCN cơ sở năm 2022 đối với TTUDTBKHCN

01/12/2021

Kế hoạch 102/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" tại Sở Khoa học và Công nghệ

11/11/2021

Quyết định 220/QĐ-SKHCN

Quyết định số 220/QĐ-SKHCN ngày 5/10/2021 của Sở KHCN về Phê duyệt thuyết minh và dự toán nhiệm vụ cấp cơ sở: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng "Gạo Phú Thiện"

05/10/2021

Quyết định 188/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của TTUDTBKHCN

10/09/2021

Quyết định 189/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của TT KTTĐC

10/09/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png