CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 13/QĐ-BCĐ

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Sở Khoa học và Công nghệ

29/01/2018

29/01/2018

Quyết định 16/QĐ-SKCN

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

29/01/2018

29/01/2018

Thông báo 04/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 04

16/01/2018

Quyết định 16/QĐ-SKHCN

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

16/01/2018

Báo cáo 974/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

29/12/2017

Báo cáo 925/BC-SKHCn

Báo cáo năm 2017

15/12/2017

Báo cáo 890/SKHCN-VP

Báo cáo tỉnh hình xây dựng thương hiệu của tỉnh năm 2017

06/12/2017

Kế hoạch Số: 470a/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017

17/07/2017

17/7/2017

Kế hoạch Số 123/KH-SKHCN ngày 06/3/2017

Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2017

06/03/2017

Quy hoạch QHTPP

Quy hoạch cấp trưởng, phó phòng và tương đương đến năm 2025 và những năm tiếp theo

07/11/2016


|<<...11 12 13>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png