CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 24/QĐ-SKHCN

Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và các tổ giúp việc ban chỉ đạo cải cách hành chính

23/02/2018

Kế hoạch 136/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 2018

23/02/2018

Thông báo 06/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 06

02/02/2018

Quyết định 16/QĐ-SKCN

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

29/01/2018

29/01/2018

Quyết định 13/QĐ-BCĐ

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Sở Khoa học và Công nghệ

29/01/2018

29/01/2018

Thông báo 04/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 04

16/01/2018

Quyết định 16/QĐ-SKHCN

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

16/01/2018

Báo cáo 974/BC-SKHCN

Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

29/12/2017

Báo cáo 925/BC-SKHCn

Báo cáo năm 2017

15/12/2017

Báo cáo 890/SKHCN-VP

Báo cáo tỉnh hình xây dựng thương hiệu của tỉnh năm 2017

06/12/2017


|<<...11 12 13 14>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png