CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 38/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 38

03/07/2018

Thông báo 36/TB-SKHCN

Kết luận của Giám đốc Sở Ban Giám đốc Sở

23/06/2018

Kết luận 361/TB-SKHCN

Kết luận số 36a Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018

23/06/2018

Thông báo 34/TB-SKHCN

Kết luận của Giám đốc Sở ngày họp giao ban ngày 21/6/2018

21/06/2018

Thông báo 35/TB-SKHCN

Kết luận của Giám đốc Sở ngày họp giao ban ngày 21/6/2018

21/06/2018

Thông báo 34/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 34

21/06/2018

Báo cáo 500/BC-SKHCN

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018

20/06/2018

Báo cáo BC-TTr

Báo cáo kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

20/06/2018

Công văn Số: 443/SKHCN-KHTC

V/v xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hoạt động KH&CN năm 2019

07/06/2018

Kết luận 412a/KH-SKHCN

Kết luận thanh tra

29/05/2018


|<<...11 12 13 14>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png