CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công văn 835/SKHCN-CCTĐC

Công văn số 835/SKHCN-CCTĐC về việc quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế

10/08/2022

Quyết định 137/QĐ-SKHCN

Quyết định Ban hành lại và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVB ISO 9001-2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Công văn 614/SKHCN-CCTĐC

Hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo Hiệp định RCEP

16/06/2022

Kế hoạch 48/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

19/05/2022

Kế hoạch 47/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025

18/05/2022

Hợp đồng 04/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Xây dựng phương pháp thử nghiệm phân tích 6 chỉ tiêu vi sinh vật

28/04/2022

Hợp đồng 05/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ xác định hàm lượng các chỉ tiêu trong đồ uống có cồn bằng phương pháp sắc ký khí dầu do ion hóa ngọn lửa

28/04/2022

Hợp đồng 06/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Hình thành tổ chức chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp Hữu cơ

28/04/2022

Hợp đồng 07/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Tiếp nhận và ứng dụng quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioGrow phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/04/2022

Kế hoạch 34/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai Kết luận 61-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/04/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png