CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 12/TB-SKHCN

THÔNG BÁO Về việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023 (lần 2)

24/08/2023

Công văn 835/SKHCN-CCTĐC

Công văn số 835/SKHCN-CCTĐC về việc quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế

10/08/2022

Quyết định 137/QĐ-SKHCN

Quyết định Ban hành lại và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVB ISO 9001-2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Quyết định 137/QĐ-SKHCN

Quyết định ban hành lại và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Công văn 614/SKHCN-CCTĐC

Hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo Hiệp định RCEP

16/06/2022

Kế hoạch 48/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

19/05/2022

Kế hoạch 47/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025

18/05/2022

Hợp đồng 04/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Xây dựng phương pháp thử nghiệm phân tích 6 chỉ tiêu vi sinh vật

28/04/2022

Hợp đồng 05/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ xác định hàm lượng các chỉ tiêu trong đồ uống có cồn bằng phương pháp sắc ký khí dầu do ion hóa ngọn lửa

28/04/2022

Hợp đồng 06/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Hình thành tổ chức chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp Hữu cơ

28/04/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png