CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Luật Số 29/2013/QH13

Luật Khoa học và Công nghệ

18/06/2013

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012

29/03/2013

Quyết định số 418/2012/QĐ-TTg

Quyết định số 418/2012/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

11/04/2012

Luật Số 04/2011/QH13

Luật Đo lường

11/11/2011

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 ngày 02/11/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

02/11/2011

Luật Số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao

13/11/2008

Luật Số 18/2008/QH12

Luật Năng lượng nguyên tử

03/06/2008

Luật Số 05/2007/QH12

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

21/11/2007

Luật Số 68/2006/QH11

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

29/06/2006

Luật Số 50/2005/QH11

Luật Sở hữu trí tuệ

29/11/2005


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png