CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

14/06/2016

Thông tư 07/2016/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

22/04/2016

22/04/2016

Thông tư 06/2016/TT-BKHCN

Thông tư Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

22/04/2016

22/04/2016

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

30/03/2016

30/03/2016

Quyết định số 2245/QĐ-TTg

Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ

11/12/2015

Quyết định số 1747/QĐ-TTg

Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

13/10/2015

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

TT số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

25/08/2015

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

17/10/2014

Nghị định 87/2014/NĐ-CP

Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

22/09/2014

10/11/2014

Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

10/06/2014

10/6/2014


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png