CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư 08/2018/TT-BKHCN

TT số 08/2018/TT-BKHCN sử đổi bổ sung TT số 15/2015/TT-BKHCN về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

15/06/2018

Thông tư 07/2018/TT-BKHCn

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2008:2012/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện tử đối với thiết bị điện tử và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

06/06/2018

Nghị định 76/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

15/05/2018

Nghị định 70/2018/NĐ/CP

Nghị định 70/2018/NĐ/CP

15/05/2018

Thông tư Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

29/12/2017

Công văn 4208/BKHCN-KHTC

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC

14/12/2017

Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP về Xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

01/11/2017

Luật Số 07/2017/QH14

Luật Chuyển giao Công nghệ

19/06/2017

Quyết định 2770/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29/09/2016

29/09/2016

Quyết định 1913/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/07/2016

08/07/2016


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png