CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 3807

Quyết định phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

18/12/2019

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN

Thông tư đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất

10/12/2019

Quyết định 1068/QĐ-TTg

Quyết định 1068/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/08/2019

Nghị định 51/2019/NĐ-CP

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

13/06/2019

01/08/2019

Quyết định 572/QĐ-BKHCN

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

19/03/2019

Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/02/2019

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN

TT số 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn NĐ 119/2017/NĐ-CP về Xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

18/12/2018

Quyết định 996/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

10/08/2018

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

31/07/2018

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Thông tư 63/2018/TT-BTC

30/07/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png