CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 996/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

10/08/2018

Quyết định 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

31/07/2018

Thông tư 63/2018/TT-BTC

Thông tư 63/2018/TT-BTC

30/07/2018

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN

TT số 08/2018/TT-BKHCN sử đổi bổ sung TT số 15/2015/TT-BKHCN về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

15/06/2018

Thông tư 07/2018/TT-BKHCn

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2008:2012/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện tử đối với thiết bị điện tử và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

06/06/2018

Nghị định 76/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

15/05/2018

Nghị định 70/2018/NĐ/CP

Nghị định 70/2018/NĐ/CP

15/05/2018

Thông tư Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

29/12/2017

Công văn 4208/BKHCN-KHTC

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC

14/12/2017

Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP về Xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

01/11/2017


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png