CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư 18/2022/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

16/01/2023

Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực hiện trên môi trường mạng

23/06/2022

Công Văn 178/BTNMT-TCMT

V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022

10/01/2022

Thông tư 75/2021/TT-BTC

Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

09/09/2021

Nghị định 60/2021/NĐ-CP

Ngày 21/6/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sụ nghiệp công lập

21/06/2021

Quyết định 874/QĐ-BTTTT

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

17/06/2021

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

04/05/2021

Quyết định 510/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp"

17/03/2021

Thông tư 03/2021/TT-BTV

Thông tư 03/2021/TT-BTC Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

22/02/2021

Quyết định 157/QĐ-TTg

Quyết định số 157/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

01/02/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png