CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 1884/TB-SHTT

Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

28/06/2024

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN

Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

28/03/2024

Thông tư 01/2024/TT-BKHCN

Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

18/01/2024

03/03/2024

Quyết định 1750/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thười kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050

30/12/2023

Công văn 4754/BTTTT-CĐSQG

Công văn Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

18/09/2023

Thông tư 18/2022/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

16/01/2023

Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực hiện trên môi trường mạng

23/06/2022

Công Văn 178/BTNMT-TCMT

V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022

10/01/2022

Thông tư 75/2021/TT-BTC

Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

09/09/2021

Nghị định 60/2021/NĐ-CP

Ngày 21/6/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sụ nghiệp công lập

21/06/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png