CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công Văn 178/BTNMT-TCMT

V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022

10/01/2022

Thông tư 75/2021/TT-BTC

Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

09/09/2021

Nghị định 60/2021/NĐ-CP

Ngày 21/6/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sụ nghiệp công lập

21/06/2021

Quyết định 874/QĐ-BTTTT

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

17/06/2021

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

04/05/2021

Quyết định 510/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp"

17/03/2021

Thông tư 03/2021/TT-BTV

Thông tư 03/2021/TT-BTC Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

22/02/2021

Quyết định 157/QĐ-TTg

Quyết định số 157/QĐ-TTg ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

01/02/2021

Quyết định 127/QĐ-TTg

Quyết định số 127/QĐ - TTg Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

26/01/2021

Nghị định 154/2020.NĐ-CP

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2020


|<<1 2 3 4 5 6>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png