CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông tư 75/2021/TT-BTC

Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

09/09/2021

Quyết định 399/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

07/07/2021

Nghị định 60/2021/NĐ-CP

Ngày 21/6/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 60/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sụ nghiệp công lập

21/06/2021

Quyết định 874/QĐ-BTTTT

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

17/06/2021

Công Văn 803/STP-HCTP

Công văn số 803/STP-HCTP v/v tuyên truyền về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

26/05/2021

Công Văn 650/STTTT-TTBCXB

Công văn số 650/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 5 năm 2021 (lần 1)

06/05/2021

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg

Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

04/05/2021

Công văn 400/SKHCN-VP

Triển khai một số nội dung cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04/05/2021

Quyết định 510/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp"

17/03/2021

Công văn 222/STP-PBGDPL

Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Gia Lai

23/02/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png