CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 260/QĐ-SKHCN

Quyết phê duyệt thuyết minh và dự toàn các nhiệm vụ KHCN cơ sở năm 2022 đối với TTUDTBKHCN

01/12/2021

Công văn 2107/STTTT-TTBCXB

Công văn số 2107/STTT-TTBCXB về việc thông tin Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ ky sinh trong đại dịch Covid-19

19/11/2021

Kế hoạch 102/KH-SKHCN

Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" tại Sở Khoa học và Công nghệ

11/11/2021

Công Văn 2008/STTTT-CNTT

Công văn số 2008/STTTT-CNTT về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai chuyển đổi số

05/11/2021

Quyết định 663/QĐ-UBND

Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

05/10/2021

Quyết định 220/QĐ-SKHCN

Quyết định số 220/QĐ-SKHCN ngày 5/10/2021 của Sở KHCN về Phê duyệt thuyết minh và dự toán nhiệm vụ cấp cơ sở: Xây dựng mô hình áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng "Gạo Phú Thiện"

05/10/2021

Quyết định 918/QĐ-UBND

Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

05/10/2021

Quyết định 188/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của TTUDTBKHCN

10/09/2021

Quyết định 189/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của TT KTTĐC

10/09/2021

Quyết định 191/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng triển khai năm 2022 của các phòng đơn vị trực thuộc Sở

10/09/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png