CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Hợp đồng 07/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Tiếp nhận và ứng dụng quy trình sản xuất chế phẩm sinh học BioGrow phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/04/2022

Công văn 744/UBND-KGVX

Công văn số 744/UBND-KGVX về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng KH&CN tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

15/04/2022

Kế hoạch 34/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai Kết luận 61-KL/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

12/04/2022

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

29/03/2022

Quyết định 33/QĐ-SKHCN

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022

02/03/2022

Quyết định 13/2022/QĐ-UBND

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai

01/03/2022

Quyết định 25/QĐ-SKHCN

Quyết định Phê duyệt kế hoạch kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

18/02/2022

Quyết định 03/QĐ-SKHCN

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

12/01/2022

Công Văn 178/BTNMT-TCMT

V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022

10/01/2022

Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt (đợt 1) kết quả đánh giá hồ sơ nghiên cứu và kinh phí thực hiện các đề tài triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021

08/12/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png