CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 12/TB-SKHCN

THÔNG BÁO Về việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023 (lần 2)

24/08/2023

Công văn 18/BCĐ

Hưởng ứng, vận động tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai

14/07/2023

Thông tư 18/2022/TT-BKHCN

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

16/01/2023

Quyết định 782/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt (đợt 1) kết quả đánh giá hồ sơ nghiên cứu và kinh phí thực hiện các đề tài triển khai cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022

19/12/2022

Nghị Quyết 36/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/12/2022

Nghị Quyết 38/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030"

09/12/2022

Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/12/2022

Nghị Quyết 38/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương "Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030"

09/12/2022

Công Văn 1769/STTTT-TTBCXB

Công văn số 1769/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2022 lần 2

14/11/2022

Công Văn 1732/STTTT-CNTT

Công văn số 1732/STTTT-CNTT V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

08/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Chung nhan Tin Nhiem Mang
   Copyright © 2017 
icontop.png