CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định 351/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

30/06/2022

Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

27/06/2022

Quyết định 766/QĐ-TTg

Quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực hiện trên môi trường mạng

23/06/2022

Công văn 614/SKHCN-CCTĐC

Hỗ trợ doanh nghiệp giải đáp các thông tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo Hiệp định RCEP

16/06/2022

Nghị Quyết 124/NQ-HĐND

Nghị Quyết 124/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 về quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

15/06/2022

Kế hoạch 48/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

19/05/2022

Kế hoạch 47/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025

18/05/2022

Hợp đồng 04/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Xây dựng phương pháp thử nghiệm phân tích 6 chỉ tiêu vi sinh vật

28/04/2022

Hợp đồng 05/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ xác định hàm lượng các chỉ tiêu trong đồ uống có cồn bằng phương pháp sắc ký khí dầu do ion hóa ngọn lửa

28/04/2022

Hợp đồng 06/HĐ-SKHCN

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: Nhiệm vụ Hình thành tổ chức chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp Hữu cơ

28/04/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png