CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định Số: 798/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/10/2016

24/10/2016

Quyết định 2770/QĐ-BKHCN

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29/09/2016

29/09/2016

Quyết định 1913/QĐ-BKHCN

Quyết định về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

08/07/2016

08/07/2016

Công văn Số 9176/BTC-HCSN

Phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

05/07/2016

5/7/2016

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

14/06/2016

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Gia Lai

25/05/2016

Thông tư 07/2016/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

22/04/2016

22/04/2016

Thông tư 06/2016/TT-BKHCN

Thông tư Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

22/04/2016

22/04/2016

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT

Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

30/03/2016

30/03/2016

Thông tư Số 85/2016/TT-BTC

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước...

29/03/2016

16/5/2016


|<<...21 22 23 24 25 26>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png