CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị Quyết 75/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/12/2017

Báo cáo 925/BC-SKHCn

Báo cáo năm 2017

15/12/2017

Công văn 4208/BKHCN-KHTC

Công văn số 4208/BKHCN-KHTC

14/12/2017

Báo cáo 890/SKHCN-VP

Báo cáo tỉnh hình xây dựng thương hiệu của tỉnh năm 2017

06/12/2017

Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP về Xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

01/11/2017

Thông tư Số: 22/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

29/09/2017

01/01/2018

Thông tư Số: 23/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

29/09/2017

01/01/2018

Kế hoạch Số: 470a/KH-SKHCN

Kế hoạch triển khai Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017

17/07/2017

17/7/2017

Luật Số 07/2017/QH14

Luật Chuyển giao Công nghệ

19/06/2017

Kế hoạch Số 123/KH-SKHCN ngày 06/3/2017

Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2017

06/03/2017


|<<...21 22 23 24 25 26 27>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png