CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo 34/TB-SKHCN

Thông báo Kết luận số 34

21/06/2018

Báo cáo 500/BC-SKHCN

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018

20/06/2018

Báo cáo BC-TTr

Báo cáo kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

20/06/2018

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN

TT số 08/2018/TT-BKHCN sử đổi bổ sung TT số 15/2015/TT-BKHCN về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

15/06/2018

Công văn Số: 443/SKHCN-KHTC

V/v xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hoạt động KH&CN năm 2019

07/06/2018

Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết đinh 255/QĐ-UBND

06/06/2018

Thông tư 07/2018/TT-BKHCn

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2008:2012/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện tử đối với thiết bị điện tử và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

06/06/2018

Kết luận 412a/KH-SKHCN

Kết luận thanh tra

29/05/2018

Kết luận 412a/KL-SKHCN

Kết luận thanh tra về tiêu chuẩn, đo lương, chất lương, hàng hóa, sở hữu trí tuệ

29/05/2018

Nghị định 76/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 76/2018/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

15/05/2018


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png