CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Công Văn 1769/STTTT-TTBCXB

Công văn số 1769/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2022 lần 2

14/11/2022

Công Văn 1732/STTTT-CNTT

Công văn số 1732/STTTT-CNTT V/v chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

08/11/2022

Công văn 2544/UBND-KGVX

Công văn số 2544/UBND-KGVX V/v hỗ trợ phụ nữ triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ giai đoạn 2022-2027

03/11/2022

Công Văn 1694/STTTT-TTBCXB

Công văn 1694/STTTT-TTBCXB V/v tiếp tục triển khai Công văn số 2819/SGDĐT-KHTC ngày 25/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo

01/11/2022

Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định Công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN

04/10/2022

Công văn 835/SKHCN-CCTĐC

Công văn số 835/SKHCN-CCTĐC về việc quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong lĩnh vực y tế

10/08/2022

Quyết định 137/QĐ-SKHCN

Quyết định Ban hành lại và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVB ISO 9001-2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Quyết định 403/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục 02 TTHC bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

29/07/2022

Quyết định 137/QĐ-SKHCN

Quyết định ban hành lại và áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ

29/07/2022

Quyết định 370/QĐ-UBND

Quyết định công bố 07 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

11/07/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png